Skip to main content

Akce sportovní

Iniciativa DĚTI DĚTEM zastřešuje sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a mládež, pořádané na podporu charitativních projektů, přesněji dětí, jenž potřebují podat pomocnou ruku. DĚTI DĚTEM pomáhají s prezentací, medializací a osvětou spojenou s naplňování specifických potřeb a řešení specifických problémů hendikepovaných dětí. Hlavní činnost iniciativy DĚTI DĚTEM spočívá v organizaci sportovních, kulturních a společenských akcí pro děti a mládež, na kterých se formou vstupného, startovného a darů vybírají prostředky na podporu konkrétního dítěte.

Hlavní motto naší iniciativy je sportování a to převážně dětí. Jaké sportovní akce jsme doposud zrealizovali?

 • Fotbalový turnaj
 • Hokejový turnaj
 • Futsalový turnaj
 • Fotbalové utkání týmu osobností DĚTI DĚTEM
 • Hokejové utkání týmu osobností DĚTI DĚTEM
 • Tenisový turnaj
 • Turnaj ve stolním tenisu
 • Hobby Horse
 • Agility
 • Běžecký závod
 • Taneční a fitness program
 • Závod v mrtvém tahu