Skip to main content

Akce speciální

Iniciativa DĚTI DĚTEM zastřešuje sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a mládež, pořádané na podporu charitativních projektů, přesněji dětí, jenž potřebují podat pomocnou ruku. DĚTI DĚTEM pomáhají s prezentací, medializací a osvětou spojenou s naplňování specifických potřeb a řešení specifických problémů hendikepovaných dětí. Hlavní činnost iniciativy DĚTI DĚTEM spočívá v organizaci sportovních, kulturních a společenských akcí pro děti a mládež, na kterých se formou vstupného, startovného a darů vybírají prostředky na podporu konkrétního dítěte.

Ve speciálních akcích pomáháme různým spolkům, jedincům, kteří potřebují naši pomoc.

  • Pomoc pro PONTIS Šumperk
  • Pomoc pro POMNĚNKA Šumperk
  • Pomoc se Schola VIVA
  • Pomoc při zprostředkování koupě vozidla Dacia
  • Nadělujte s námi Ježíška
  • Mikuláš a Ježíšek v Dětském domově Prostějov