Skip to main content

Akce společenské

Iniciativa DĚTI DĚTEM zastřešuje sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a mládež, pořádané na podporu charitativních projektů, přesněji dětí, jenž potřebují podat pomocnou ruku. DĚTI DĚTEM pomáhají s prezentací, medializací a osvětou spojenou s naplňování specifických potřeb a řešení specifických problémů hendikepovaných dětí. Hlavní činnost iniciativy DĚTI DĚTEM spočívá v organizaci sportovních, kulturních a společenských akcí pro děti a mládež, na kterých se formou vstupného, startovného a darů vybírají prostředky na podporu konkrétního dítěte.

Kulturní a společenské akce patří mezi akce, na kterých pomáháme potřebným dětem. Jaké to jsou ?

  • Modní přehlídka
  • Divadlení představení
  • DĚTI DĚTEM PUNČOVÁNÍ
  • Darováček