Skip to main content

Vánoční charitativní DRAŽBA DRESŮ

"DAROVÁČEK" 
charitativní dražba

Cílem charitativní dražby je získání prostředků pro konkrétní dítě, které bude představeno při vyhlášení DAROVÁČKU.

Celá částka nejvyššího příspěvku v DAROVÁČKU - charitativní dražbě bude dítěti předána po jejím skončení.

Nejvyšší příspěvek v DAROVÁČKU bude odměněn věcí, která je předmětem charitativní dražby, zároveň bude vydán doklad o vkladu nejvyššího příspěvku na sbírkový účet DĚTI DĚTEM.

Při vyhlášení DAROVÁČKU bude určen:

  • předmět charitativní dražby
  • doba trvání charitativní dražby
  • minimální výše daru
  • minimální výše příhozu/navýšení daru

Bude-li nejvyšší příspěvek v DAROVÁČKU učiněn během posledních pěti minut před skončením určené doby trvání charitativní dražby, prodlužuje se tato automaticky, bez dalšího, o celých třicet minut. Toto pravidlo bude aplikováno opakovaně až do doby, kdy nikdo z účastníků DAROVÁČKU neučiní nejvyšší příspěvek během posledních pěti minut určené, příp. prodloužené, doby trvání charitativní dražby.

DAROVÁČEK - charitativní dražba bude probíhat na facebookovém profilu DĚTI DĚTEM jako událost. Účastníci mohou činit příhozy/navýšení daru prostřednictvím komentářů do konce doby trvání charitativní dražby.