Skip to main content

Šimonek Grepl

Šimonek se narodil ve 36. týdnu s porodní váhou 1940 gramů. I přes jeho počáteční nízkou porodní váhu se mu v inkubátoru dařilo a po třech týdnech nemocnici opustil. První měsíce jsme si užívali šťastné chvíle se zdravým dítětem.
Po očkování se u Šimonka projevily infantilní spasmy, také nazývané Westův syndrom. Závažnost onemocnění představuje riziko zpomalení psychomotorického vývoje a negativní vliv na budoucí mentální vývoj dítěte. Šimonek má centrální hypotonii, kdy jediná pomoc jsou právě intenzívní rehabilitace.
Mimo farmakologické léčby u něj probíhá i léčba rehabilitační. Pravidelně jezdí do Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích, několikrát byl na pobytu v rehabilitačním centru na Slovensku, navštěvuje PlayWisely program pro rozvíjení mozkových a pohybových obratností, rehabilituje v bazénu, relaxuje v solné jeskyni, velmi si oblíbil hiporehabilitaci.
Nyní má Šimonek 7 roků, mimo shora uvedené terapie navštěvuje lokomoční centrum Jitrocel, kde probíhá neurorehabilitační program TheraSuit, který reaktivuje fyziologické pohybové vzory, zahrnuje fyzioterapii, senzomotorickou stimulaci a psychomotorický trénink.
I přes všechny starosti, které nám za posledních pár let život připravil, se radujeme z každého Šimonkova pokroku, neboť je to opravdu velký usměvavý bojovník, a všichni věříme v to, že bude schopen důstojného života, byť s pomocí ostatních.

Ivana a Tomáš Greplovi

 Prostředky na pomoc Šimonovi zasílejte na: